Tec Trimix

Voor de extreme duiker die klaar staat om de wereld van het technisch diepduiken verder te ontdekken is trimix de keuze - een mengsel van zuurstof, helium en stikstof.
De PADI Tec Trimix Diver-cursus brengt je naar de verste grenzen van technisch diepduiken, en opent de deur naar ongerepte duikstekken waar slechts weinig - of helemaal geen - andere duikers ooit geweest zijn.

Wat je leert

De PADI Tec Trimix Diver-cursus heeft als doel het dieptebereik uit te breiden van technische duikers die al opgeleid en gekwalificeerd zijn voor het gebruik van perslucht, verrijkte lucht en zuurstof voor technische decompressieduiken dieper dan 50 meter/165 voet. Duiken met trimix is de grens van het tecduiken - de maximumdiepte om deze technologie toe te passen moet nog bepaald worden.
Deze cursus is voor Tec 50-of TecRec Trimix 65-duikers (of voor duikers met een gelijkwaardig brevet van een andere organisatie). De cursus breidt je dieptebereik uit door je te trainen in het gebruik van trimix (een mengsel van helium, zuurstof en stikstof).

Je gaat

 • Tenminste vijf trimix decompressieduiken plannen en uitvoeren, met gebruik van verschillende trimix-mengsels
 • Decompressiesoftware gebruiken om duiktabellen op maat en duikplanningen te maken
 • Opleidingsduiken maken naar 90 meter

De duikuitrusting die je gebruikt

 • Dubbele flessen (minimaal 12 l per stuk, liefst groter), met afsluitbaar verdeelstuk
 • Primaire en secundaire ademautomaat, één met ong. twee meter slang voor het delen van gas, en één met een manometer
 • Stage-/decompressieflessen  met automaat , manometer, bevestigingsmateriaal en juiste labels/markeringen. Twee per duiker is verplicht.
 • Decompressieflessen  als back-up, indien gepast en vereist voor de omgeving.
 • Trimvest en harnas – extra uittrimmogelijkheid is verplicht (trimvest met dubbele blaas of droogpak  indien geschikt voor het gewicht van de gedragen uitrusting)
 • Dieptemeter/computer en back-updieptemeter/-computer
 • Iets waar je de tijd mee in de gaten houdt  en een back-upexemplaar
 • Trimix decompressie-informatie (tabellen/trimixcomputer) en back-updecompressie-informatie.
 • Duikpak dat geschikt is voor de omgeving en de tijdsduur van de duik. (Als je een droogpak  gebruikt, moet je ervaren/opgeleid zijn in het gebruik ervan bij sportduiken en technisch duiken voordat je het voor de trimixcursus of -duiken gaan gebruiken.)
 • Argoninflator voor droogpak  of ander inflatorsysteem indien nodig (je mag een droogpak  niet met trimix opblazen)
 • Gewichtsysteem  (indien nodig)
 • Zekeringslijn (jon line) (indien nodig voor duiken in stroming)
 • Opblaasbare signaleringsboei
 • Reel
 • Hefballon (felgeel of wat de voorkeur heeft in jouw duikomgeving)
 • Duikmes/iets om mee te snijden  en reserveleitje, reservemasker  (optioneel)
 • Kompas, lampen (optioneel)
 • Stromingskit (indien stromingsdecompressie)

Het lesmateriaal dat je nodig hebt

De Tec Trimix Diver Kit bevat alles wat voor Tec Trimix nodig is: handboek, rekentabel voor stops, Trimix-sticker en leitje met noodprocedures. Onder andere het volgende wordt besproken:

 • Dieptebereik voor duiken met trimix
 • Planning voor zuurstofverzadiging
 • Een trimix-mengsel selecteren
 • Argonsystemen
 • Omgaan met drie of vier decoflessen
 • Decompressiemodellen
 • Procedures voor noodgevallen
 • Gelaatsmaskers en computers voor meerdere gassen.

Deelnamevereisten

Je moet:

 • PADI Rescue Diver zijn (of een gelijkwaardig brevet hebben van een andere organisatie en een certificaat hebben van een training in reanimatie en EHBO, niet ouder dan twee jaar)
 • Gebrevetteerd zijn als Tec 50-of TecRec Trimix 65-duiker (of een gelijkwaardig brevet hebben van een andere organisatie).
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Ten minste 150 gelogde duiken hebben 
 •  Een geldige medische verklaring hebben, ondertekend door een arts