Technisch duiken

Wat is technisch duiken?

Technisch duiken wordt gedefinieerd als duiken anders dan conventionele commerciële of onderzoeksduiken, waarbij duikers dieper gaan dan de sportduiklimieten.

Voor technisch duiken is aanzienlijk meer duikuitrusting en opleiding nodig om de bijkomende risico's die dit soort duiken met zich meebrengt te kunnen beheersen. Tecduiken is niet voor iedereen geschikt, maar voor degenen die vragen om uitdaging zijn de PADI TecRec-cursussen het antwoord. Verder wordt het als volgt gedefinieerd, en bevat het een of meer van de volgende punten:

  • Dieper dan 40 meter/130 voet diepte duiken
  • Stage-/Decompressie vereist
  • Duiken in een overdekte omgeving waarbij men verder dan 40 meter/130 voet vanaf de oppervlakte verwijderd is
  • Versnelde decompressie en/of het gebruik van verschillende gasmengsels tijdens de duik