Blender

Tijdens de DSAT Gas Blender cursus krijg je les in het gebruik van veilige methodes voor het mengen van verschillende gassen. Als een DSAT Gas Blender leer je de fysikale eigenschappen van Zuurstof kennen en begrijpen, de verschillende vormen en zuiverheden kennen, de gevaren en de speciale behandelings vereisten voor het omgaan met zuurstof begrijpen.

 
We zullen de volgende aspecten van zuurstof bekijken:

 • Wat is zuurstof
 • Zuurstof reinigen
 • Zuurstof Compatibele Lucht
 • Gas Blending Methodes
 • Mengen van Helium Mixes

Het leerdoel van deze cursus is het opzetten van en veilig werken met verschillende gasmengsels in een veilige mengfaciliteit kan alleen gedaan worden door mensen met de juiste uitrusting en kennis. Daar gaat het dan ook allemaal om in deze cursus.

Als je de DSAT Gas Blender cursus met succes afsluit, dan kun je het volgende doen:

 • Nitrox / Verrijkte Lucht mengsels mixen binnen een procent van de geplande mix gemeten aan het zuurstof percentage, binnen de toegelaten veiligheids protocollen en standaards.
 • De voordelen en nadelen van de verschillende meng methodes benoemen.
 • De potentiele gevaren verklaren die gerelateerd zijn aan het omgaan met zuurstof en hoe deze gevaren zijn te managen.
 • De stappen uitleggen en/of demonstreren die nodig zijn om zuurstof uitrusting te reinigen zoals cylinders, regulators, partial pressure blending systems, etc.
 • De vereisten voor het servicen van zuurstof materiaal kunnen uitleggen.

Na de cursus (6 lesuren)beoordelen we je kennis door middel van een theorie examen

Het verplicht lesmateriaal: blender manuel is enkel in het engels verkrijgbaar   
Vereisten vooraf voor de DSAT Gas Blender   cursus;

Alvorens deel te mogen nemen aan een DSAT Gas Blender cursus, moet je:

 • Tenminste 18 jaar of ouder zijn.
 • In het bezit zijn van het PADI Enriched Air Diver brevet of een gelijkwaardig brevet voor enriched air duiken.