EFR Provider

Emergency First Responce

Wenst u voorbereid te zijn op noodsituaties?  Dan is dit uw programma!

Deze cursus  is een basisopleiding voor reanimatie (kunstmatige beademing & hartmassage) , eerste hulp bij ongevallen en het gebruik van de AED.

De Efr cursus voldoet aan de eisen voor reanimatie en eerste hulp, zoals vereist in de PADI Rescue cursus en andere vervolgcursussen.

Deze opleiding is ideaal voor scholen en sportverenigingen. Voor scholen voorzien we een verkort aangepast programma om aan de eindtermen te voldoen.

Je wordt op beginnersniveau getraind in de technieken voor reanimatie & EHBO in een geïntegreerde aanpak, zoals dat ook gedaan wordt door paramedici.
In 2 lesavonden, of 1 volledige dag worden de vaardigheden en theorie behandeld die nodig zijn om het leven van een gewonde of zieke patiënt te ondersteunen.

1ste deel: Primaire zorg vaardigheden zoals

 • eerste beoordeling• opheffen van blokkering der luchtwegen• één redder reanimatie en beademing• verstikking• behandeling van bloedingen• shock behandeling• aanleren gebruik defilibrator

 • opheffen van blokkering der luchtwegen  • één redder reanimatie en beademing

 • verstikking

 • behandeling van bloedingen  • shock behandeling

 • aanleren gebruik defilibrator

2de deel: Secundaire zorg zoals

• ziekte beoordeling• verwonding beoordeling• simulaties noodsituaties• verbanden leggen en spalken• theorie over vergiftigingen & allerlei aandoeningen
Om de geldigheid van het brevet te waarborgen moet de cursus iedere twee jaar herhaald worden. Hiervoor hoef je dan niet de gehele cursus opnieuw te volgen,maar hoef je enkel de basisvaardigheden te herhalen en op te frissen. Om de geldigheid van het brevet te waarborgen moet de cursus iedere twee jaar herhaald worden. Hiervoor hoef je dan niet de gehele cursus opnieuw te volgen,maar hoef je enkel de basisvaardigheden te herhalen en op te frissen.

Optioneel:EHBO voor kinderen: (extra 3 uur)

De  Emergency First Response,  Care For Children cursus is een innovatieve levensreddende handelingen (CPR),  tweede beoordeling en Automatische Externe Defibrillator (AED) cursus.  U wordt geleerd om eerste hulp te verlenen aan gewonde of zieke kinderen (van 1 tot 8 jaar) en aan baby's jonger dan 1 jaar.  U leert over de medische noodsituaties die voor kinderen gelden en waarom deze verschillen van die van volwassenen. 
De cursus behandelt ook het belang van het inzicht krijgen in de basis noodsituaties van kinderen,  het emotionele aspect van het zorgdragen voor kinderen,  de aanvullende hulp bij kinderen en het voorkomen van algemene verwondingen en ziekten bij kinderen.

CARE FOR CHILDREN lesprogramma ziet er als volgt uit

Beoordelen van de omgeving en het gebruik van beschermende middelen. Eerste beoordeling  Kind bij bewustzijn met geblokkeerde ademhalingswegen. Zuigeling bij bewustzijn met geblokkeerde ademhalingswegen

 • Beademen van een kind
 • Beademen van een zuigeling
 • Één redder, reanimatie kind
 • Één redder, reanimatie zuigeling
 • Het stoppen van ernstige bloedingen
 • Shockmanagement
 • Letsels aan de wervelkolom
 • Verwondingenbeoordeling
 • Verband aanleggen
 • Ziektebeoordeling
 •  
 • De prijs per module is 75 euro, lesmateriaal en brevet pas inbegrepen

  Indien meerdere opleidingen in een keer aangevraagd worden, krijg je een korting van 25 euro per extra module !!