DAN Provider

DAN (Divers Alert Network) is een internationale non-profit organisatie die duikers in problemen helpt en wetenschappelijk onderzoek uitvoert gericht op het verbeteren van de duikveiligheid.

Deze cursussen zijn voor alle duikers, ongeacht hun brevet of federatie. Het is dan ook een DAN certificatie, en niet specifiek duikfederatie gericht !

Een overzicht van de aangeboden Training Programs

 • Oxygen First Aid
 • Advanced Oxygen
 • Aquatic Emergencies
 • AED (Defibrillator)
 • Basic Life Support
 • Hazardous Marine Life
 • DEMP - DFR
 • On-Site Neurological Assessment
 • First Aid
 • Paediatric Basic Life Support

De prijs per module is 75 euro*

Indien meerdere opleidingen in een keer aangevraagd worden, krijg je een korting van 25 euro per extra module !!

* In de prijs van alle modules zijn de cursuskit (zwarte tas met DAN-logo, handboek, Provider Flow Chart, DAN-pen, DAN diploma en DAN Temporary Card) en brevetatie inbegrepen.

Oxygen First Aid for Scuba Diving Injurie

Deze cursus, is een beginnerscursus die bedoeld is om het algemene duikpubliek (en gekwalificeerde niet-duikers) te trainen om mogelijke duikverwondingen beter te herkennen en zuurstof eerste hulp te verlenen terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde medische kliniek.

Om de de DAN Oxygen Provider cursus met succes af te ronden, moeten de deelnemers vaardigheid en zelfvertrouwen tonen bij het gebruik, montage en demontage van alle onderdelen van de DAN Zuurstofset (of andere acceptabele sets).
De cursusdeelnemer moet vaardigheid en zelfvertrouwen tonen bij het toedienen van noodzuurstof aan gespeelde, gewonde duikers door het:

 1. Beoordelen van de omgeving en veiligheid oxygen provider
 2. Gebruiken van en omgaan met de DAN Zuurstofset
 3. Kiezen en voorbereiden van het juiste zuurstofmasker
 4. Omgaan met de DAN Zuurstofset en gebruik van deze zuurstoftoesieningssystemen:
  • Vraagautomaat en masker
  • Free-flow, non-rebreather masker
  • Mond/neusbeademingsmasker met extra zuurstofinlaat
 5. Identificeren van de belangrijkste onderdelen van de DAN Zuurstofset

Deze cursus kan in 4 lesuren gegeven worden, geldig reanimatie brevet vereist.

 

Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries

Deze cursus, Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries, is een gevorderden cursus en geeft extra training aan diegenen die met succes de DAN First Aid for Scuba Diving Injuries cursus hebben afgerond. Hij is bedoeld om Oxygen Providers te trainen in het gebruik van een beademingsautomaat (zoals met de MTV100) en/of de AmbuBallon (BMV).

Cursusonderdelen, zowel theorie en praktijk

 • Het verstrekken van zuurstof aan de niet-ademende gewonde duiker .
 • De ideale concentraties zuurstof te noemen en de factoren die ze kunnen beïnvloeden.
 • De MTV en/of AmbuBallon te inspecteren.
 • Een Omgevingsveiligheid Beoordeling uit te voeren.
 • De stappen van het uitvoeren van een Omgevingsveiligheid Beoordeling te noemen
 • De Ademweg, Ademhaling en Circulatie (ABC's) van een gewonde duiker te beoordelen.
 • De Luchtweg te openen en de Ademhaling van een gewonde duiker te onderhouden (voer Beademingen uit).
 • De MTV en/of AmbuBallon uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten.
 • De juiste techniek om de MTV en/of AmbuBallon voor gebruik te testen te demonstreren.
 • De MTV en/of AmbuBallon te gebruiken om een niet-ademende duiker te beademen

Deze cursus kan in 4 lesuren gegeven worden, geldig reanimatie brevet vereist

Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies

Deze cursus, Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies, of Aquatic Oxygen Provider, is een oplediding bedoeld om mensen te trainen in het herkennen van mogelijke aan water gerelateerde verwondingen en om eerste hulp met zuurstof te verlenen terwijl men op de ambulance wacht en / of transport naar de dichtsbijzinde kliniek organiseert.

Cursus onderdelen, zowel theorie als praktijk:

 • Beschrijf de rol en de functie van het hartvaat- en het ademhalingssysteem in het menselijk lichaam
 • Identificeer en beschijf de belangrijkste oorzaken van waterongelukken
 • Beschrijf het mechanisme van verdrinking
 • Beschrijf de voordelen voor het slachtoffer van zuursto eerste hulp
 • Demonstreer de montage en het gebruik van de zuurstofset die in deze cursus gebruikt wordt
 • Demonstreer beademen en reanimatie met een hulpverlener
 • Identificeer de indicaties voor eerste hulp met zuurstof.
 • Demonstreer de eerste hulp aan een niet-ademende zwemmer met een polsslag.
 • Demonstreer de eerste hulp aan een niet-ademende zwemmer zonder polsslag.
 • Demonstreer de eerste hulp aan eenademende zwemmer.
 • Demonstreer de eerste hulp aan een zwemmer die tijdens de hulpverlening stopt met ademen 

Deze cursus kan in 4 lesuren gegeven worden, geldig reanimatie brevet vereist

DAN Automated External Defibrillator (AED) for Scuba Diving

Deze cursus, DAN Automated External Defibrillator (AED) for Scuba Diving, is een beginnerscursus, bedoeld om het algemene duik- (en gekwalificeerd niet-duik-) publiek op te leiden om de waarschuwingstekens van een Plotselinge Hartstilstand beter te herkennen en eerste hulp te verlenen met gebruik van Levensreddend Handelen technieken en een Automatische Externe Defibrillator te gebruiken terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde kliniek.

Cursus onderdelen, zowel theorie als praktijk;

 • De waarschuwingtekenen van een plotselinge hartstilstand te herkennen.
 • Levensreddende Handelingen uit te voeren terwijl de automatische externe defibrillator klaargezet wordt.
 • Levensreddende handelingen uit te voeren met een AED.
 • Zorgen voor en onderhouden van een AED.
 

Deze cursus kan in 4 lesuren gegeven worden, geldig reanimatie brevet vereist

First Aid for Hazardous Marine Life Injuries

Deze cursus, First Aid for Hazardous Marine Life Injuries, is een beginnerscursus die bedoeld is om het algemene duik- (en gekwalificeerd niet-duik-) publiek op te leiden om gevaarlijke zeedieren te herkennen, mogelijke verwondingen door gevaarlijke zeedieren te herkennen, om eerste hulp te verlenen bij verwondingen door gevaarlijke zeedieren en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden.

 Cursus onderdelen, zowel theorie als praktijk

 • Indentificeren van een grote groep giftige zeedieren
 • Waarschuwing, indentificatie, tekenen & eerste hulp bij gifwonden
 • Waarschuwing, indentificatie, tekenen & eerste hulp bij zeevoedselvergiftiging
 • Waarschuwing, indentificatie, tekenen & eerste hulp bij irriaties door een zeedier
 • Waarschuwing, indentificatie, tekenen & eerste hulp bij bijtwonden
 • Een Veiligheid Omgeving Beoordeling uit te voeren
 • De Ademweg, Beademing en Circulatie (ABC’s) van een gewonde duiker uit te voeren
 • De luchtweg open te houden en de Ademhaling te bewaken (Beademing uitvoeren) bij een gewonde duiker
 • Het belang van extra zuurstof als eerste hulp maatregel voor gewonde duikers te beschrijven
 • De technieken te demonstreren voor het onder controle brengen van bloedingen, waaronder directe druk, omhoogbrengen en het gebruik van drukverbanden en drukpunten
 • Een doorgaande beoordeling en shockbehandeling te demonstreren
 • Drukimmobilisatietechniek te demonstreren.
 • De onderdelen van een Noodassistentie Plan.
 • Technieken & richtlijnen die de kans op verwonding door gevaarlijke zeedieren verminderen

On-Site Neurological Assessment for Divers

Deze cursus, On-Site Neurological Assessment for Divers, is een programma voor gevorderden dat extra training biedt aan diegenen die met succes de DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries cursus in de laatste twee jaar (24 maanden) hebben afgerond. Het werd ontwikkeld om DAN Oxygen Providers op te leiden in hoe de on-site neurologische beoordeling voor duikers uit te voeren.?

Cursus onderdelen, zowel theorie als praktijk

 • De veel voorkomende waarschuwingstekenen van decompressieongeval begrijpen en identificeren.
 • Een duikgeschiedenis afnemen om vast te stellen of het juist is om een volledige neurologische beoordeling ter plaatse uit te voeren.
 • Een On-Site Neurological Assessment leitje gebruiken om een volledige neurologische beoordeling ter plaatse uit te voeren.
 • Deze cursus kan in 4 lesuren gegeven worden, geldig reanimatie brevet vereist

Diving First Responder

DAN biedt verscheidene duikgerichte Eerste Hulp trainingsprogramma’s aan. Omdat deze cursussen vaak afzonderlijk aangeboden worden, is er sprake van een herhaling van bepaalde informatie en vaardigheden.

De Diving Emergency Management Provider en de Diving First Responder Cursus maken het mogelijk voor DAN instructeurs om een geïntegreerde cursus aan te bieden die duikers in staat stelt om de informatie en vaardigheden van de DAN trainingsprogramma’s te leren, waarbij sprake is van een behoorlijke tijdsbesparing maar waarbij geen enkele vaardigheid wordt weggelaten.

Waar de Diving Emergency Management Provider cursus de Oxygen First Aid, AED en Hazardous Marine Life cursus combineert, omvat de DAN Diving First Responder cursus ook de vaardigheden en kennis van de Advanced Oxygen cursus.

 

Paediatric Basic Life Support

De DAN Paediatric Basic Life Support (PBLS) is een veel omvattend trainingprogramma voor eerstehulp, gericht op ouders, grootouders, babysitters, docenten, buschauffeurs die regelmatig kinderen vervoeren, kinderverzorgers, jeugdsport coaches en anderen die moeten leren hoe ze moeten reageren op een medisch noodgeval waarbij kinderen en baby's betrokken zijn

 • Herkennen en behandelen van shock
 • stelpen van uitwendige bloedingen
 • veiligheid van baby en kind
 • bevorderen van kinderwelzijn

Dit programma is gebaseerd op de nieuwste ERC Richtlijnen (European Resuscitation Council) en andere evidence-based behandeladviezen.

 

Deze cursus kan in 4 lesuren gegeven worden, geldig reanimatie brevet vereist

 

Basic Life Support

De Basic Life Support cursus is een beginneropleiding bedoeld om mensen Basic Life Support technieken aan te leren bij volwassen slachtoffers met levensbedreigende verwondingen, in afwachting van de lokale medische hulpdiensten.

Cursus doel

Het DAN Basic Life Support provider ("DAN BLS Provider") programma is bedoeld om de kennis en vaardigheden aan te leren nodig om (BLS) bij volwassen slachtoffers te verlenen. BLS bestaat uit meerdere Eerste Hulptechnieken die het leven in stand houden (of misschien terugbrengen). Aan het eind van de cursus kan de DAN BLS provider een noodgeval herkennen, 112 alarmeren en snel BLS verlenen in afwachting van een AED of deskundige hulp op de ongevalplek. Snel alarmeren en snelle BLS zijn 2 van de 4 schakels in de overlevingsketen

 


Leer- en Vaardighedendoelen

Aan het eind van dit programma, DAN Basic Life Support, kunnen cursusdeelnemers:

 • Verklaren basis Anatomie en Fysiologie
   
 • De 4 schakels van de “overlevingsketen”opnoemen
   
 • Uitleggen waarom BLS belangrijk is
   
 • Het doel van BLS en reanimatie uitleggen
   
 • Gevaar herkennen en een Omgeving Veiligheid Beoordeling uitvoeren
   
 • Zichzelf beschermen tegen kruisinfecties
   
 • De functie van borstcompressies en ventilaties beschrijven
   
 • Verklaren hoe opblazen van de maag voorkomen kan worden
   
 • Bewustzijn controleren
   
 • Een gewonde persoon geruststellen
   
 • De luchtweg openen
   
 • Controleren op normale ademhaling
   
 • 112 alarmeren
   
 • Borstcompressie en beademingen uitvoeren - reanimatie
   
 • De voordelen opnoemen van gezichtsdoekjes en beademingsmasker
   
 • De voordelen uitleggen van zuurstof tijdens reanimatie
   
 • Het belang van defibrillatie uitleggen
   
 • De meest voorkomende oorzaak van verslikking aangeven
   
 • Het verschil beschrijven tussen gedeeltelijk en volledige luchtwegobstructie
   
 • Hulp verlenen bij verslikking
   
 • Verklaren waarom een bewusteloos, ademend slachtoffer in de stabiele zijligging gelegd moet worden
   
 • Een bewusteloos, ademend persoon in de stabiele zijligging leggen
   
 • De functie van het bloed beschrijven
   
 • Hulp verlenen bij (ernstige) uitwendige bloedingen
   
 • Verklaren wat shock is
   
 • Noemen van tenminste 3 oorzaken van shock
   
 • Aangeven van tenminste 7 waarschuwingstekenen van shock
   
 • Hulp verlenen aan gewonden in shock

Deze cursus kan in 4 lesuren gegeven worden, geen voorkennis vereist


First Aid

Een training die bedoeld is om mensen met een reanimatie-/BLScertificaat op te leiden om Eerste Hulp aan volwassen slachtoffers met niet levensbedreigende verwondingen te verlenen. Hoewel de cursus opgezet is om samen met de DAN BLS cursus gegeven te worden, kan hij ook als extra module aangeboden worden aan mensen die al een DAN BLSbrevet of een ander BLScertificaat volgens de ERC richtlijnen hebben. In een echte ongevalsituatie zijn de eerste Hulpvaardigheden de volgende stap na het verlenen van effectieve BLS.

 Leerdoelen

Aan het eind van het DAN First Aid programma kunnen de cursusdeelnemers:

 • Uitleggen wat Eerste hulp is en waarom deze technieken gebruikt worden 
 • Een verwondingenbeoordeling uitvoeren 
 • Beschrijven hoe gereageerd moet worden bij verdenking op hoofd- of rugletsel 
 • Een ziektebeoordeling uitvoeren waaronder het opnemen van de vitale tekenen en de “SAMPLE” procedure 
 • Tekenen, symptomen en eerste hulptechnieken beschrijven voor de belangrijkste medische noodgevallen:
 • Behandelen en verbinden van een wond 
 • Een ontwricht of gebroken ledemaat spalken 
 • Een gewonde optillen en verplaatsen met behulp van een passende techniek   
 • De tekenen, symptomen en eerste hulptechnieken voor de volgende temperatuurgerelateerde verwondingen beschrijven 

Deze cursus kan in 4 lesuren gegeven worden, geldig reanimatie brevet vereist