Provider-cursus

Artikelindex

DAN (Divers Alert Network) is een internationale non-profit organisatie die duikers in problemen helpt en wetenschappelijk onderzoek uitvoert gericht op het verbeteren van de duikveiligheid.

Deze cursussen zijn voor alle duikers, ongeacht hun brevet of federatie. Het is dan ook een DAN certifcatie, en niet specifiek duikfederatie gericht !

Een overzicht van de aangeboden Training Programs

In de prijs van alle modules zijn de cursuskit (zwarte tas met DAN-logo, handboek, Provider Flow Chart, DAN-pen, DAN diploma en DAN Temporary Card) en brevetatie inbegrepen.


Oxygen First Aid for Scuba Diving Injurie

Deze cursus, is een beginnerscursus die bedoeld is om het algemene duikpubliek (en gekwalificeerde niet-duikers) te trainen om mogelijke duikverwondingen beter te herkennen en zuurstof eerste hulp te verlenen terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde medische kliniek.

Om de de DAN Oxygen Provider cursus met succes af te ronden, moeten de deelnemers vaardigheid en zelfvertrouwen tonen bij het gebruik, montage en demontage van alle onderdelen van de DAN Zuurstofset (of andere acceptabele sets).
De cursusdeelnemer moet vaardigheid en zelfvertrouwen tonen bij het toedienen van noodzuurstof aan gespeelde, gewonde duikers door het:

 1. Beoordelen van de omgeving en veiligheid oxygen provider
 2. Gebruiken van en omgaan met de DAN Zuurstofset
 3. Kiezen en voorbereiden van het juiste zuurstofmasker
 4. Omgaan met de DAN Zuurstofset en gebruik van deze zuurstoftoesieningssystemen:
  • Vraagautomaat en masker
  • Free-flow, non-rebreather masker
  • Mond/neusbeademingsmasker met extra zuurstofinlaat
 5. Identificeren van de belangrijkste onderdelen van de DAN Zuurstofset

Deze cursus kan in 4 lesuren gegeven worden, geldig reanimatie brevet vereist.


DAN Medical Oxygen Rebreather

De DAN Medical Oxygen Rebreather (MO2R) Training Module is een aanvullende trainingsmodule voor mensen die de DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries cursus met succes hebben afgerond binnen de afgelopen 12 maanden. DAN Oxygen Providers worden getraind om die duikverwondingen te herkennen waarbij een MO2R systeem een effectieve methode kan zijn om eerstehulp met zuurstof te leveren, hoe het systeem in elkaar te zetten en eerste hulp met zuurstof te leveren met behulp van een MO2R.?Het MO2R Systeem is nuttig voor een ademende, gewonde duiker die bij bewustzijn is wanneer er sprake is van een grote afstand tot de dichtstbijzijnde medische faciliteit of vertraging tot het volgende niveau van noodhulp. ?Een MO2R is ontworpen om gedurende maximaal acht uur een hoge concentratie zuurstof te leveren.

Cursus onderdelen, zowel theorie en praktijk:

 • Omgeving Beoordeling en veiligheid van de oxygen provider
 • Inzetten en bedienen van de DAN Zuurstofset
 • Besluitvorming: Wanneer gebruik je de MO2R
 • Identificatie van de voornaamste onderdelen van de MO2R 
 • Kooldioxide Absorbsiefilter ?
 • Ademhalingscircuit 
 • Rebreathing Zak ?- Oronasaal Masker + Maskerbandje ?
 • CPAP of Peep klep
 • Gebruiksklaar maken van het MO2R Systeem
 • Bediening van het MO2R Systeem

Deze cursus kan in 4 lesuren gegeven worden, geldig reanimatie brevet vereist


Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries

Deze cursus, Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries, is een gevorderden cursus en geeft extra training aan diegenen die met succes de DAN First Aid for Scuba Diving Injuries cursus hebben afgerond. Hij is bedoeld om Oxygen Providers te trainen in het gebruik van een beademingsautomaat (zoals met de MTV100) en/of de AmbuBallon (BMV).

Cursusonderdelen, zowel theorie en praktijk

 • Het verstrekken van zuurstof aan de niet-ademende gewonde duiker .
 • De ideale concentraties zuurstof te noemen en de factoren die ze kunnen beïnvloeden.
 • De MTV en/of AmbuBallon te inspecteren.
 • Een Omgevingsveiligheid Beoordeling uit te voeren.
 • De stappen van het uitvoeren van een Omgevingsveiligheid Beoordeling te noemen
 • De Ademweg, Ademhaling en Circulatie (ABC's) van een gewonde duiker te beoordelen.
 • De Luchtweg te openen en de Ademhaling van een gewonde duiker te onderhouden (voer Beademingen uit).
 • De MTV en/of AmbuBallon uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten.
 • De juiste techniek om de MTV en/of AmbuBallon voor gebruik te testen te demonstreren.
 • De MTV en/of AmbuBallon te gebruiken om een niet-ademende duiker te beademen

Deze cursus kan in 4 lesuren gegeven worden, geldig reanimatie brevet vereist


Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies

Deze cursus, Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies, of Aquatic Oxygen Provider, is een oplediding bedoeld om mensen te trainen in het herkennen van mogelijke aan water gerelateerde verwondingen en om eerste hulp met zuurstof te verlenen terwijl men op de ambulance wacht en / of transport naar de dichtsbijzinde kliniek organiseert.

Cursus onderdelen, zowel theorie als praktijk:

 • Beschrijf de rol en de functie van het hartvaat- en het ademhalingssysteem in het menselijk lichaam
 • Identificeer en beschijf de belangrijkste oorzaken van waterongelukken
 • Beschrijf het mechanisme van verdrinking
 • Beschrijf de voordelen voor het slachtoffer van zuursto eerste hulp
 • Demonstreer de montage en het gebruik van de zuurstofset die in deze cursus gebruikt wordt
 • Demonstreer beademen en reanimatie met een hulpverlener
 • Identificeer de indicaties voor eerste hulp met zuurstof.
 • Demonstreer de eerste hulp aan een niet-ademende zwemmer met een polsslag.
 • Demonstreer de eerste hulp aan een niet-ademende zwemmer zonder polsslag.
 • Demonstreer de eerste hulp aan eenademende zwemmer.
 • Demonstreer de eerste hulp aan een zwemmer die tijdens de hulpverlening stopt met ademen 

Deze cursus kan in 4 lesuren gegeven worden, geldig reanimatie brevet vereist

 

DAN Automated External Defibrillator (AED) for Scuba Diving

Deze cursus, DAN Automated External Defibrillator (AED) for Scuba Diving, is een beginnerscursus, bedoeld om het algemene duik- (en gekwalificeerd niet-duik-) publiek op te leiden om de waarschuwingstekens van een Plotselinge Hartstilstand beter te herkennen en eerste hulp te verlenen met gebruik van Levensreddend Handelen technieken en een Automatische Externe Defibrillator te gebruiken terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde kliniek.

Cursus onderdelen, zowel theorie als praktijk;

 • De waarschuwingtekenen van een plotselinge hartstilstand te herkennen.
 • Levensreddende Handelingen uit te voeren terwijl de automatische externe defibrillator klaargezet wordt.
 • Levensreddende handelingen uit te voeren met een AED.
 • Zorgen voor en onderhouden van een AED.
 

Deze cursus kan in 4 lesuren gegeven worden, geldig reanimatie brevet vereist


First Aid for Hazardous Marine Life Injuries

Deze cursus, First Aid for Hazardous Marine Life Injuries, is een beginnerscursus die bedoeld is om het algemene duik- (en gekwalificeerd niet-duik-) publiek op te leiden om gevaarlijke zeedieren te herkennen, mogelijke verwondingen door gevaarlijke zeedieren te herkennen, om eerste hulp te verlenen bij verwondingen door gevaarlijke zeedieren en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden.

 Cursus onderdelen, zowel theorie als praktijk

 • Indentificeren van een grote groep giftige zeedieren
 • Waarschuwing, indentificatie, tekenen & eerste hulp bij gifwonden
 • Waarschuwing, indentificatie, tekenen & eerste hulp bij zeevoedselvergiftiging
 • Waarschuwing, indentificatie, tekenen & eerste hulp bij irriaties door een zeedier
 • Waarschuwing, indentificatie, tekenen & eerste hulp bij bijtwonden
 • Een Veiligheid Omgeving Beoordeling uit te voeren
 • De Ademweg, Beademing en Circulatie (ABC’s) van een gewonde duiker uit te voeren
 • De luchtweg open te houden en de Ademhaling te bewaken (Beademing uitvoeren) bij een gewonde duiker
 • Het belang van extra zuurstof als eerste hulp maatregel voor gewonde duikers te beschrijven
 • De technieken te demonstreren voor het onder controle brengen van bloedingen, waaronder directe druk, omhoogbrengen en het gebruik van drukverbanden en drukpunten
 • Een doorgaande beoordeling en shockbehandeling te demonstreren
 • Drukimmobilisatietechniek te demonstreren.
 • De onderdelen van een Noodassistentie Plan.
 • Technieken & richtlijnen die de kans op verwonding door gevaarlijke zeedieren verminderen

 

On-Site Neurological Assessment for Divers

Deze cursus, On-Site Neurological Assessment for Divers, is een programma voor gevorderden dat extra training biedt aan diegenen die met succes de DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries cursus in de laatste twee jaar (24 maanden) hebben afgerond. Het werd ontwikkeld om DAN Oxygen Providers op te leiden in hoe de on-site neurologische beoordeling voor duikers uit te voeren.?

Cursus onderdelen, zowel theorie als praktijk

 • De veel voorkomende waarschuwingstekenen van decompressieongeval begrijpen en identificeren.
 • Een duikgeschiedenis afnemen om vast te stellen of het juist is om een volledige neurologische beoordeling ter plaatse uit te voeren.
 • Een On-Site Neurological Assessment leitje gebruiken om een volledige neurologische beoordeling ter plaatse uit te voeren.

Diving First Responder

DAN biedt verscheidene duikgerichte Eerste Hulp trainingsprogramma’s aan. Omdat deze cursussen vaak afzonderlijk aangeboden worden, is er sprake van een herhaling van bepaalde informatie en vaardigheden.

De Diving Emergency Management Provider en de Diving First Responder Cursus maken het mogelijk voor DAN instructeurs om een geïntegreerde cursus aan te bieden die duikers in staat stelt om de informatie en vaardigheden van de DAN trainingsprogramma’s te leren, waarbij sprake is van een behoorlijke tijdsbesparing maar waarbij geen enkele vaardigheid wordt weggelaten.

Waar de Diving Emergency Management Provider cursus de Oxygen First Aid, AED en Hazardous Marine Life cursus combineert, omvat de DAN Diving First Responder cursus ook de vaardigheden en kennis van de Advanced Oxygen cursus.

 

Diving Emergency Specialist

Continue educatie is een belangrijke manier waarop duikers hun duikvaardigheden kunnen bijslijpen en zich kunnen verbeteren als duikers.  Diver Alert Network begrijpt hoe belangrijk het is een actieve en geïnteresseerde duiker te zijn die er de tijd voor neemt om niet alleen nieuwe duiktechnieken te leren, maar ook technieken om voor jezelf en andere gewonden van een duikongeval te zorgen.
Om deze betrokkenheid bij duikveiligheid te erkennen heeft DAN een nieuwe erkenningsprogramma in het leven geroepen, Diving Emergency Specialist genaamd. De DES erkenning is een manier om duikers te herkennen die de opleiding gedaan hebben om zo nodig om klaar te staan voor buddy’s en daardoor veiligere duikers zijn geworden.


Om deze erkenning te verdienen, moeten duikers geldige brevetten hebben in:  

 • Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (of gelijkwaardig)

Plus drie van de volgende:

 • Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (of gelijkwaardig)
 • First Aid for Hazardous Marine Life Injuries (of gelijkwaardig)
 • Automated External Defibrillation (AED) (of gelijkwaardig)
 • On-Site Neurological Assessment for Divers (of gelijkwaardig)
 • Medical Oxygen Rebreather (MO2R)

Duikers die een Diving First Responder Provider cursus hebben gedaan, voldoen al aan de hierboven gestelde eisen.
De duiker moet ook in het bezit zijn van:

 • een brevet op rescueniveau of hoger bij een duikorganisatie; en
 • geldig Reanimatie- en eerste hulpdiploma  (bijvoorbeeld DAN BLS brevettering).Copyright 2012 - Site by enetricity.