Provider-cursus

Artikelindex

First Aid for Hazardous Marine Life Injuries

Deze cursus, First Aid for Hazardous Marine Life Injuries, is een beginnerscursus die bedoeld is om het algemene duik- (en gekwalificeerd niet-duik-) publiek op te leiden om gevaarlijke zeedieren te herkennen, mogelijke verwondingen door gevaarlijke zeedieren te herkennen, om eerste hulp te verlenen bij verwondingen door gevaarlijke zeedieren en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden.

 Cursus onderdelen, zowel theorie als praktijk

 • Indentificeren van een grote groep giftige zeedieren
 • Waarschuwing, indentificatie, tekenen & eerste hulp bij gifwonden
 • Waarschuwing, indentificatie, tekenen & eerste hulp bij zeevoedselvergiftiging
 • Waarschuwing, indentificatie, tekenen & eerste hulp bij irriaties door een zeedier
 • Waarschuwing, indentificatie, tekenen & eerste hulp bij bijtwonden
 • Een Veiligheid Omgeving Beoordeling uit te voeren
 • De Ademweg, Beademing en Circulatie (ABC’s) van een gewonde duiker uit te voeren
 • De luchtweg open te houden en de Ademhaling te bewaken (Beademing uitvoeren) bij een gewonde duiker
 • Het belang van extra zuurstof als eerste hulp maatregel voor gewonde duikers te beschrijven
 • De technieken te demonstreren voor het onder controle brengen van bloedingen, waaronder directe druk, omhoogbrengen en het gebruik van drukverbanden en drukpunten
 • Een doorgaande beoordeling en shockbehandeling te demonstreren
 • Drukimmobilisatietechniek te demonstreren.
 • De onderdelen van een Noodassistentie Plan.
 • Technieken & richtlijnen die de kans op verwonding door gevaarlijke zeedieren verminderen

 

On-Site Neurological Assessment for Divers

Deze cursus, On-Site Neurological Assessment for Divers, is een programma voor gevorderden dat extra training biedt aan diegenen die met succes de DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries cursus in de laatste twee jaar (24 maanden) hebben afgerond. Het werd ontwikkeld om DAN Oxygen Providers op te leiden in hoe de on-site neurologische beoordeling voor duikers uit te voeren.?

Cursus onderdelen, zowel theorie als praktijk

 • De veel voorkomende waarschuwingstekenen van decompressieongeval begrijpen en identificeren.
 • Een duikgeschiedenis afnemen om vast te stellen of het juist is om een volledige neurologische beoordeling ter plaatse uit te voeren.
 • Een On-Site Neurological Assessment leitje gebruiken om een volledige neurologische beoordeling ter plaatse uit te voeren.Copyright 2012 - Site by enetricity.