Provider-cursus

Artikelindex

Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies

Deze cursus, Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies, of Aquatic Oxygen Provider, is een oplediding bedoeld om mensen te trainen in het herkennen van mogelijke aan water gerelateerde verwondingen en om eerste hulp met zuurstof te verlenen terwijl men op de ambulance wacht en / of transport naar de dichtsbijzinde kliniek organiseert.

Cursus onderdelen, zowel theorie als praktijk:

 • Beschrijf de rol en de functie van het hartvaat- en het ademhalingssysteem in het menselijk lichaam
 • Identificeer en beschijf de belangrijkste oorzaken van waterongelukken
 • Beschrijf het mechanisme van verdrinking
 • Beschrijf de voordelen voor het slachtoffer van zuursto eerste hulp
 • Demonstreer de montage en het gebruik van de zuurstofset die in deze cursus gebruikt wordt
 • Demonstreer beademen en reanimatie met een hulpverlener
 • Identificeer de indicaties voor eerste hulp met zuurstof.
 • Demonstreer de eerste hulp aan een niet-ademende zwemmer met een polsslag.
 • Demonstreer de eerste hulp aan een niet-ademende zwemmer zonder polsslag.
 • Demonstreer de eerste hulp aan eenademende zwemmer.
 • Demonstreer de eerste hulp aan een zwemmer die tijdens de hulpverlening stopt met ademen 

Deze cursus kan in 4 lesuren gegeven worden, geldig reanimatie brevet vereist

 

DAN Automated External Defibrillator (AED) for Scuba Diving

Deze cursus, DAN Automated External Defibrillator (AED) for Scuba Diving, is een beginnerscursus, bedoeld om het algemene duik- (en gekwalificeerd niet-duik-) publiek op te leiden om de waarschuwingstekens van een Plotselinge Hartstilstand beter te herkennen en eerste hulp te verlenen met gebruik van Levensreddend Handelen technieken en een Automatische Externe Defibrillator te gebruiken terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde kliniek.

Cursus onderdelen, zowel theorie als praktijk;

 • De waarschuwingtekenen van een plotselinge hartstilstand te herkennen.
 • Levensreddende Handelingen uit te voeren terwijl de automatische externe defibrillator klaargezet wordt.
 • Levensreddende handelingen uit te voeren met een AED.
 • Zorgen voor en onderhouden van een AED.
 

Deze cursus kan in 4 lesuren gegeven worden, geldig reanimatie brevet vereist
Copyright 2012 - Site by enetricity.